MILOSŤOU HLADÍM SVOJU DUŠU

Mirka

Najväčším paradoxom je, že najsilnejšie nízkovibračné energie dokážeme vysielať sami sebe. Navonok často pôsobíme sebaisto, sebavedomo, silne, pokojne. Ak si však neuvedomíme, že je to pretvárka a snaha presvedčiť okolie, často toto umelé nastavenie končí nervozitou až agresiou.

Dnešný deň je pretkaný jemnosťou, porozumením, milosťou. K sebe. A potom môžeme túto energiu vysielať aj ostatným bytostiam.

Základom je jediné, to najdôležitejšie pochopenie - nič vo svojom živote sme nemohli urobiť inak. Všetko slúži nášmu rastu, a preto si dookola pripomínajme, že práve tieto skúsenosti sme si prišli prežiť v tejto dobe, na tomto mieste.

Našou úlohou je brať si z každého dňa posvätnú múdrosť. Rozpamätávať sa na to, kto sme. Pripomínať si svoju božskú podstatu, dokonalosť svojho bytia. Na všetkých úrovniach - telo, myseľ, duša, duch...

V predstave, vo svojom srdci, venujme dnes nežné objatie sami sebe. (Od)pustime všetko, za čo máme tendenciu sa trestať a odopierať si lásku a naplnený život. Minulosť nám slúži iba ako kronika záznamov nášho príbehu, nechcime v nej uviaznuť, nemá to vôbec žiadny zmysel. A ak túžime ovplyvniť našu budúcnosť, pochopme, že práve to robíme, ak prežívame naplno prítomný okamih. Pretože nič iné v skutočnosti nie je v našich rukách.

S láskou

Mirka

Dátum: 2.8.2017

Komentáre (0):