MAMI - ĎAKUJEM ZA ŽIVOT

Mirka

Náš prvý nesmierne dôležitý vzťah po našom príchode na Gaiu je vzťah s našou maminkou. A aj keď deň matiek bol nedávno, energia dnešného dňa nám opäť pripomína, aby sme si uvedomili, že naša matka je tou nádhernou láskavou bohyňou, ktorá nám dala život.

Precíťme dnes spojenie s našou Matkou. Precíťme, že naša pozemská matka je kľúčom k našej vnútornej žene, cisárovnej a uvedomme si, že práve spojenie s ňou vo veľkej miere ovplyvňuje ženskú časť našej bytosti.

Energia trojky - Cisárovnej - v tarote znamená energiu rodiny, hojnosti, plodov života, tvorenia a komunikácie. Tieto všetky kvality v sebe prirodzene nosí matka a odovzdáva ich svojmu dieťaťu.

Vychutnajme si dnes tieto energie, tvoríme cez ne Novú Zem :). Vychutnajme si tú ženskú, tvorivú časť v sebe a venujme z nej i bytostiam, ktoré sú v našom živote. Pretože princíp Matky je princíp o porozumení, súcite, prijatí, láske.

Prajem nám krásny slniečkový víkend :)

M

Dátum: 4.6.2017

Komentáre (0):