Máj 2015

Danka


Prinášame vám rozbor na mesiac Máj 2015.
Mesiac Máj je v znamení  Býka a v znamení Blížencov.

Tento  mesiac je pod vibráciou čísel  5 - 13/4 - 8
5 – je energia Veľkňaza - slobody
13/4 – je energia Transformácie – ukončenie starého, príchod nového
8 -  je energia Sily – rovnováha, vášeň

Motto na mesiac Máj 2015.
Vďaka vedomému vychutnávaniu si umenia života, sile pozitívneho slova i mysle žijem život v rovnováhe fyzickej aj duchovnej. 

Pod akými energiami budeme v mesiaci Máj 2015? 

V mesiaci Máj lásky čas , máme si dopriať a vedome sa zaplaviť umením života cez slobodný dych vďaka  energii voľnosti, moderny, dobrodružstva, prírody, umenia hudby, maľby, tanca a rozjímania. Nájdime v sebe, vo svojej srdečnej čakre  vnútornú slobodu, pokoj, voľnosť a v tej chvíli aj naša aura bude vyžarovať a svietiť energiou pravej miery , voľnosti a slobody. Máj v nás otvára potrebu opäť sa nadýchnuť novou energiou, novou voľnosťou, vášňou.

Preto najskôr prijmime starý systém nášho života a osloboďme sa od vnútorných obmedzení, prestaňme tlačiť na pílu , pustíme veci ktoré nemôžeme ovplyvniť a zaplavme láskou všetko v čom sa túžim oslobodiť. Doprajme si vychutnávať život plným priehrštím lásky, plnými dúškami radosti, tvorivosti, spokojnosti a zdravia.

Keď si nakreslíme číslo päť zrkadlovo, zobrazí sa nám jabĺčko. Jablko symbolizuje sladkosť života,  slobodu, radosť, dobrodružstvo.
Nesnažme sa mať všetko pod kontrolou , stačí len v predstave sa uvoľniť, telo, dušu aj naše myšlienky uvoľnime a nasmerujme na vedomý dych, pozitívnu láskavú myseľ a telo ktoré žije radosť a vitalitu.

Kľúč k slobode a vychutnávaniu si vedomého  života sú naše myšlienky.
Je to energia čísla 13 / 4 – Transformácia.

Uvedomujme si  naše myšlienky a slová. Naše myšlienky tvoria našu realitu života. Tento mesiac ďaleko intenzívnejšie a rýchlejšie sa napĺňajú do reality naše túžby, priania, slová ..... Stačí si len uvedomiť či sú to myšlienky lásky, vďaky, spokojnosti, alebo naopak myšlienky strachu, bezmocnosti....
Energia čísla 13/4 je energia transformácie prirodzený zánik starých vzorcov, pohľadov, je čas uvoľniť strach z našej mysle, poďakovať si  a zmeniť energiu na odpustenie, prijatie a aktivovanie lásky v sebe.

Vytvorme si nový zvyk vďaka ktorému sa zaplavíme novou energiou.

Cez vedomý dych -  otvárame v sebe radosť a lásku

Cez vedomé pitie ½ l vlažnej vody s citrónom ráno zaplavujem svoje telo i bunky vďakou, zdravím a čistotou.

Cez vedomé jedenie – vychutnávajme si vedome každé sústo jedla ktoré nám dáva výživu a energiu do tela

Cez pravidelný pohyb ktorý v nás otvára šťastie, vášeň , zdravie .

Cez vedomé meditácie, relaxácie, pokoj mysle.

Zdravie:

V tomto mesiaci sme pod vibráciou čísel 5-4-8, takže na čo máme zamerať pozornosť? V rámci tela a zdravia je to určite oblasť 4. čakry, a to je náš hrudník a srdcovo cievny systém. Mali by sme sa sústrediť na náš uvoľnený dych, plynulé a slobodné dýchanie. Potom je to oblasť 6. čakry, a to je naša hlava a nervový systém. Ako myslím, tak žijem. Tento mesiac budeme veľmi premýšľať. Naše myšlienky nám dajú zabrať, aby sme ich pretriedili a upratali.

No a keďže sme celý rok pod vibráciou 8 – Sila , celý rok sa máme venovať starostlivosti o fyzickú aj duchovnú stránku nášho tela. Šport v prírode, záhradka, turistika, meditácie, rozjímanie v tichu, čítanie, zdravá strava.

Prajeme vám krásne zážitky,  a  príjemné prežitie Mája v spojení o svojím stredom. Ne tejto ceste vám i nám prajeme veľa lásky, slobody,  zdravia, úspechov a radosti.

Tešíme sa na vaše príbehy a zdieĺania vašej premeny.

 
S láskou a Slnkom v Srdci   - Slnko v Srdci  Danka  Janka a Michal

Dátum: 5.5.2015

Komentáre (0):