Lásky, svet polarít sa končí.

Mirka

Ona: Musí byť ťažké byť drakom. Nevieš, či si svetlo, či tma.

Drak: Nie je to ťažké. Som všetko - svetlo v tme i tma vo svetle.

Ona: Ak si všetko, kto som ja? Na čo som pri tebe?

Drak: Ty? Ty si zapaľovač...

 

Lásky, svet polarít sa končí. Prichádza premena, kedy sa v posledných kŕčoch nevedomia vyplavuje na povrch všetko duálne, aby tak postupne splynulo a rozpustilo sa v LÁSKE a všetci sme mohli začať žiť v NOVEJ ZEMI.

Nebojme sa prijať svoju temnú stránku, je hlbokou studňou potenciálu. Raz, už čoskoro, z nej bude tryskať svetlo osvietenia. Precíťme ako dar tie chvíle, kedy máme pocit, že veci nedávajú zmysel, že sa stráca pokoj a poriadok, pretože práve chaos je zdrojom všetkého nového.

Áno, ešte to môže bolieť. Áno, ešte môžeme cítiť oddelenie a odvrhnutie. Môžeme, ale nemusíme. V týchto požehnaných časoch stačí iba pozorovať a nechať lásku, aby v nás pôsobila a zjednocovala postupne naše čakry, energetické kotúče lásky a prijatia, do jednej centrálnej krištáľovej čakry nesúcej v sebe esenciu JEDNÉHO. Stačí byť iba zapaľovačom horiacim túžbou po zmene a pochopení. Túžiacim rozpustiť a transformovať všetko ťaživé a náročné na ľahkosť a prirodzenosť.

Prestup do vyšších dimenzií a zvyšovanie vibrácií nesú v sebe energetické výkyvy a disharmóniu. Je to ale prirodzená súčasť tohto procesu. Nemusíme sa jej obávať, naopak - deje sa to preto, lebo sa v našich telách i dušiach dejú prevratné zmeny a očisťovanie.

Ďakujme za to. Je to nádherná, požehnaná doba.

Dátum: 14.2.2017

Komentáre (0):