LÁSKA NEPOZNÁ PREKÁŽKY


Náš kalendárik síce píše túto afirmáciu až na zajtra, no už dnes s pulzujúcimi energiami splnu, prichádza jej sila.

Toto sú dni o našej najhlbšej pravde. Nič neostane skryté. Možno sme sa roky snažili a stavali si múr zabudnutia. No práve v týchto dňoch sa odkrývajú najtajnejšie komnaty.

A nám sa zdá, že sme na začiatku. Akoby sme boli opäť v štádiu rozhodovania, ktorou cestou sa máme vlastne vydať. Mám kráčať za hlasom duše, i keď sa mi zdá, že tá cesta je trošku kľukatá...? Alebo sa mám vydať pohodlnejšou dráhou ega a nevedomia? Spomeňme si lásky, toto rozhodovanie sme už raz skúsili. Vtedy, keď nám bolo ťažko, keď nám prišla do života nečakaná udalosť, či bytosť, ktorá ho prevrátila na ruby. A my sme sa vtedy rozhodli... Túžime vedieť, kto sme. Túžime vnímať svoj príbeh pravdy. Túžime liečiť, čo má byť ozdravené a pustiť, čo splnilo svoje posvätné poslanie.

Naše duše sa rozhodli a my nie sme na začiatku. Zdá sa nám to, pretože sme sa ocitli v priestore, kde sa miešajú nižšie a vyššie vibrácie. Naše ego nás ťahá späť, neverí nám, neverí v nás. No naša duša iba šepká: "Ostaň pokojná. Nemáš sa čoho báť. Poznáš svoju esenciu. Spomeň si."

Stavy, kedy máme pocit, že sme nenarástli a že dokonca bolo ľahšie v priestore nevedomia a prežívania, sú prirodzené. Dnes totiž rastieme cez chaos. Cez to, že vypneme svoju vôľu. Púšťame svoje želania na úrovni mysle, dávame dovolenku vnútornému sudcovi, ktorý nás karhá - vraj sme už dávno mali mať zvládnuté oveľa viac.

ODOVZDAJ SVOJ PRÍBEH LÁSKE. Láska nepozná prekážky. Všetko bude tak, ako túži tvoje srdce. Možno hlava nebude chápať a bude sa snažiť vytvoriť ilúziu. Ale ty sa iba stíš. Precíť svoj stred, precíť, ktorým smerom kráčaš. A tak sa vrátiš späť do radostného dobrodružstva plného prekvapení, objavov.

Buďme v tieto dni na seba jemní. Toto je kľúč. Prijmime, že pravda už nemôže byť ukrytá, všetka hĺbka vychádza navonok. A to je preúžasné - prišiel koniec spoločenských statusov, pretvárky, hanby a hodnotenia.

Spievajme, v piesni je liečivý kód svetla. Objímajme sa, spájame tak prúdy našich sŕdc.

Spolu rastieme v láske

Mirka ❤️

Dátum: 11.6.2017

Komentáre (0):