Finišujeme s dualitou :)

Mirka

Ako ste sa dnes mali, lásky? :)

Ak v tieto dni cítite energie intenzívnejšie ako zvyčajne, je to úplne prirodzené. V prechodoch mesiacov sa zvýšila hustota energií. Deje sa tak na osobnej, planetárnej i kozmickej úrovni. Tieto procesy prebiehajú v rámci odpútavania sa od duálneho čítania sveta. Dajme si na dobrú noc pár praktických infošiek. :)

Ako sa zhustená energia prejavuje:

- môžeme cítiť návrat na začiatok našej cesty sebapoznania - môžu sa vynoriť pocity, akoby sme nikde nepokročili, nepociťujeme žiaden progres v našom osobnom príbehu

- cítime akési odpojenie od svojho vnútra - vnímame viac hru a drámu okolitého sveta a na malé okamihy máme tendenciu sa s ňou stotožniť

- máme zvýšenú potrebu spánku (je to prirodzená reakcia našej duše, ktorá sa nás snaží smerovať do vyšších vibrácií, pretože v spánku sa napájame priamo na náš zdroj)

- prejavuje sa zvýšená citlivosť na energie - máme pocit, že vnímame paralelné svety, otvára sa nám jasnozrivosť, jasnocítenie, odkrýva sa nám blízka i vzdialenejšia budúcnosť

Všetky tieto prejavy sú úplne prirodzené a v súlade s "plánom". :) Naše bytosti prechádzajú procesom odhmotňovania svojej energie a premeny vibrácie na božské svetlo. Je to proces postupný, podľa toho ako je naša duša pripravená. Naše srdcia túžia byť naplnené bezpodmienečnou láskou a oprostiť sa aj od tých posledných pochybností a tieňov minulosti.

Čo v tieto dni robiť, aby sme si zachovali, či prinavrátili pohodu a vycentrovali svoju vibráciu?

- v prvom rade - NEPOCHYBUJME O SEBE. Toto je základ, sem smerujme svoj zámer najintenzívnejšie. Gaia môže rásť iba cez celistvé bytosti. Nižšie programy podceňovania, zlyhania, viny, obete... to všetko je ego-snaha.

- viac ako inokedy si doprajme zdravú výživu, ľahké živé jedlo pripravené s láskou a veľa veľa čírej vody

- chrbtica je anténa - cez ňu k nám prúdi nektár poznania, preto sa o ňu starajme - cvičme, vystierajme sa, zaplavujme ju liečivým svetom

- hneď, bez odkladania, vystúpme z energií, ktoré nám škodia. Ak cítime neúprimnosť, povrchnosť, pretvárku - vedzme, že ju cítime preto, lebo ešte stále je aj v nás. Preto sa chytro pozrime do svojho vnútra, o čo tu ide, do akej hry som sa zapojil. A vystúpme. Poďme do svetla, do čistoty, tam je naše posvätné miesto

- usmievajme sa :) :) :) veľa, veľa, veľa úsmevov a radostného smiechu - toto je prepotrebné, týmto rozozvučíme zvony lásky a hravosti. Na taľafakty nebude čas :)

- vnímajme, že toto všetko je ilúzia. Akákoľvek nižšia vibrácia je formovaná našim egom, nami. A rovnako tak vyššie vibrácie svetla, nehy, pohladenia, súcitu.

Finišujeme s dualitou, robme to teda vedome, hravo, s radosťou. A milujme (sa). To je jednoducho najviac :)

S láskou

Mirka

Dátum: 1.6.2017

Komentáre (1):

Anička M
Milovaná Mirka,Tvoje články a príspevky sú tak obohacujúce a úžasné a Ja Ti ďakujem z celého srdca že Si-tu a teraz a píšeš...ďakujééém....
1.6.2017 10:38:20