DRAČIA LÁSKA

Prvý jarný deň... V Polerieke duše drahé v posvätnom rituálnom spojení vítajú svetlo a lúčia sa s mrazivou silou noci. Ideme do Slnka, ideme do svetla, všetko v nás a okolo nás začína kvitnúť 

Ako naša drahá Gaia, miľúbená matka  Cez naše osobné príbehy tvoríme kvet života, kolektívne vedomie zvýšených vibrácií. A na tejto ceste sa intenzívne, mohutne a neochvejne prejavuje SILA DRAČÍCH STRÁŽCOV.

Sú to oni, ktorí v priestore štvrtej dimenzie slúžia láske a preveria naše duše do najhlbších hlbín. Skúšajú, či sme naozaj naozaj pripravení vstúpiť do vibrácie bezpodmienečnej lásky 5D. Či naozaj túžime ako jar, ktorá roztápa temnotu zimy, roztopiť temnotu svojej duše a SVIETIŤ ako žiariaci diamant.

Na včerajšom nádhernom seminári Cesta mojej duše sa nám intenzívn otvorili dračie energie. Objali sme týchto sprievodcov, bez strachu a predsudkov, v láske sme im ďakovali za energiu pravdy a úprimnosti, ktorú do našich životov prinášajú.

Dračia energia sa objavuje v nás i v našom okolí. Môže to byť náš priateľ, partner, deti ale veľmi často sme to práve MY SAMI. Zrazu veci, ktoré sme považovali za vyriešené sa vracajú ako búrka na oceáne. Divoko a prudko sa pripomínajú najväčšie bloky a strachy, programy i vzorce správania, ktoré sme už dávno považovali za spracované.

Toto je nádherná doba, kedy po veľmi veľmi dlhej dobe máme možnosť opäť pochopiť a prijať DRAKOV (v nás).

S drakom NIKDY NEBOJUJ. Draka vyživuje odpor a silové prejavy. Ak citíš jeho silu a máš z nej strach, lebo sa javí ako vysoko deštrukčná, OSTAŇ SÁM SEBOU. Neutekaj, nemôžeš mu ujsť. Nebráň sa a nevysvetľuj. IBA BUĎ.

Drak prišiel, aby ťa preveril v odvahe a úprimnosti. Naozaj žiješ svoj príbeh, naozaj svoj život túžiš žiť práve takto? Ak je len kúsok nesúzvuku v tvojom dni, drak vychrlí lávu pravdy, a ty jej musíš čeliť. Inak všetko spáli a z tvojho života sa stane ilúzia.

Drak prišiel, aby z teba vydoloval všetku černotu. Privoláva a vytvára situácie, ktoré sú absolútne extrémne. Dokáže milovať tou najčistejšou láskou a vzápätí ťa dokáže nenávidieť. Presne tak, ako si želá tvoja duša. :) Pokiaľ v tebe drieme ego, drak bude tu, aby ťa čistil. Pripomenie ti tvoje temné stránky, bude sa tváriť akoby nič, a pritom bude vyvolávať tie najväčšie búrky tvojej duše. Pretože to je jeho poslanie, do vyšších dimenzií pustiť iba duše, ktoré sú naozaj pripravené a túžia žiť bezpodmienečnú lásku.

Drak prišiel, aby v tebe otvoril tie najsilnejšie pripútanosti a strachy. Pracuje inak ako ostatné bytosti. Svojim chladom v tebe vyvoláva pocit viny, svojím odstupom pocit zlyhania a menejcennosti. Ale iba vtedy, keď toto stále potrebuje cítiť tvoja duša :). Pracuje iba vtedy, ak potrebuješ ešte pár krokov, aby si bol celistvý, ak stále v tebe driemu zakódované výzvy minulosti. Drak ti to krásne pripomína.

DRAK JE LÁSKA. Bytosť, ktorá v sebe nosí dračiu energiu, často bojuje sama so sebou. Často má pred láskou obrovský strach. Pretože drak sú dvaja - energia svetla i energia temnoty. Všetko v jednom, v harmónii. Preto MILOVAŤ znamená pre draka často výzvu a boj o vlastný život.

DRAK JE SLOBODA. Životným poslaním draka je oslobodiť sa. Avšak v skutočnosti nie je nič, čo by ho spútavalo z vonka. Drak si vytvára pripútanosti a závislosti vo svojom vnútri. Sú také silné, že im dokáže uveriť a verí im celý život. Niekedy stovky životov. Pretože však vo svojom vnútri nesie energiu absolútnej slobody, prechádza z týchto závislostí do agresie a túžby zničiť klietku. Až kým nepochopí, že sa snaží zničiť sám seba.

Najväčšou výzvou draka je SEBAPRIJATIE. Vo chvíli, keď v láske pochopí a precíti, že jeho rozdvojená osobnosť je požehnaním a nie prekliatím, všetko sa zmení. Z jeho obrovského srdca spútaného strachom vytryskne gejzír lásky. Uvoľnenie. Oslobodenie. Ľahkosť. Temnota je najvyšším potenciálom svetla a drak je posvätným nositeľom tohto daru.

Vo chvíli, kedy pochopíme "svojho" draka - či je to naša duša, či duša v našom okolí - stáva sa z tejto vesmírnej bytosti nádherný priateľ. Sprievodca. Ochranca. Na ceste našim príbehom...

S pokorou a láskou ďakujem všetkým drakom - vo mne, pri mne, na mojej ceste. Sú výzvou i odmenou zároveň.

Spolu rastieme v láske.

Mirka

Dátum: 20.3.2017

Komentáre (0):