Cesta vnútornej slobody


Posolstvo pre dnešný spln prichádza vo svetle nanebovstúpeného majstra MAHÁ CHOHANA . Jeho  podstata  vnútornej  sily slobody je esenciou  Bieleho bratstva, strážcov múdrosti  Zeme, strážcov  zákonov, pravidiel podľa ktorých sa riadi celý vesmír.

V nádhernom napojení vám prinášame túto medicínu i navigáciu na každý deň...

 

 Sila pulzujúca v našich dlaniach je sila moci, ktorá vychádza z čistého konania,  z čistého myslenia , z čistých postojov, láskavých dotykov. Sú premietnutím priameho prepojenia na Božský zdroj. Sú mostom pre liečivú ľahkosť .

Srdce, ktoré žiari čistou láskou priťahuje dobro .  Keď sme vo vnútornom súlade,  s čistým srdcom, nevytvárame odpor, nevytvárame napätie, odpad i vnútorné znečistenia. Nevytvárame nemoci- sme čistým priechodom svetla.
Život plný lásky znamená  prijímať každú bytosť v jej najvyššej podstate, prijímať všetky prejavy ktoré sú súčasťou vnútorných rozhodnutí ,ísť cestou vnútorného rastu k uvedomeniu cez prežitie vlastných skúseností. Žiť čistým srdcom znamená vedome žiť pravdu ktorú cítime.  Láska nášho srdca je prejavom prirodzenosti  a naša aura žiari doširoka a prelína sa pokojom a radosťou s aurami iných ľudí .

 Vedomie SLOBODY v každom z nás prináša múdrosť vlastných rozhodnutí,  vychádzajú z presvedčení ktoré sú súčasťou našej  prežitej pravdy. Vtedy dávame každému človeku slobodu aby jednal podľa múdrosti svojho srdca. Nevtláčame svoje pravdy a nevtláčame svoje názory a rozhodnutia. Dovoľujeme aby sme sa s láskou inšpirovali z jednania druhých a dovolili sa inšpirovať z vlastného konania .

Podstatou  života je sloboda. Sloboda je prejav skutočnej lásky je prejav pravdy. Sloboda znamená - v čistom  prepojení s energiou Božského svetla dovolíme, aby cez všetky prejavy prúdila láska. Prúdil pokoj, múdrosť. Vtedy vieme, že menej je viac,  jednoduchosť je prejav pravdy. Jednoduchosť je podstata jeden duch, jednoduchosť vychádza z jednania, ktoré tryská zo sily prítomného okamihu.  Minulosť ktorá v sebe nesie skúsenosť  minulého Ja je za nami. Minulosť môžeme  zmeniť tým, že všetky konflikty, ktoré vplynú do  mysle, ktoré pramenia z minulosti len prežiarimee svetlom, nezaoberám sa nimi. Alebo požiadame svoje najvyššie Ja aby tie situácie zneutralizovalo a s láskou uvoľnilo všetky záťaže , všetky prejavy viny, obete strachu bezmocnosti.

 Svetlo má v sebe živé vedomie ktoré dokonale pozná čo je potrebné. Len vysielame svetlo .... A naďalej sa ukotvujeme v prítomnom okamihu . Budúcnosť tvoríme vedomou prítomnosťou. Byť v prítomnosti znamená pevne byť ukotvená v zdroji najvyššej sily kde roh hojnosti  a prúd inšpirácie je intenzívny. Len tam  je myseľ tichá a pokojná ako hladina jazera a kvapky požehnania ako kryštáliky živej inšpirácie môžem precítiť, odčítať a prúd a sila inšpirácie, energia v nich prebudená ako prúd nadšenia tvorí moju budúcnosť, každý jeden krok. To je múdrosť bytia ktorá je podstatou navigácie týchto dní. Najväčšie požehnanie je stíšená myseľ , pokoj v duši a prístup k hojnosti lásky , radosti , vďaky a požehnania.  Dokážem oceniť čaro tých najjednoduchších okamihov, ktorých sa prejavuje láska Bohyne, múdrosť Boha a pulz všetkého čo je. Všetko zázračné v božskom Tu a Teraz.

A duša pošepká: Som čistým dieťaťom s otvoreným srdcom, prežiarenou dušou , ľahučkým telom a vedomím ktoré sa rozpína do celého univerza. Som ním ,som vesmírom a vesmír je mnou  a viem, že v každom okamihu prenášam tento stav živej prítomnosti, dovolím kúpať sa v požehnaní tejto chvíle, ktorá priťahuje každý ďalší okamih do ktorého premietam svoj pokoj . Nech sa tak stane. Láska je zdroj ktorým som.

 

Dátum: 5.3.2015

Komentáre (1):

Anka
Dušička mi hovorí, že je to napísané aj o mne! Ďakujem za krásne slová, našli ma:-)
7.3.2015 18:57:08