Apríl 2020

Danka

Apríl v roku 2020 budeme  pod kódom mesiaca 4 – 22/4 - 8 
pod znamením:
Barana - živel Oheň a
Býka - živel Zem.
4 -  Cisár - Sila Muža, práca, systém , disciplína - starostlivá láska.
22/4 -  Blázon –
 s dôverou, skúsenosťou a zodpovednosťou vykračujem do zmeny.
8 – Sila -  vďaka prebudenej sile, nachádzam cestu rovnováhy a odvahy.

Tento mesiac vstúpime pod vibráciu energie čísla 4 - Cisár v tarote.
Prináša nám možnosť prebudiť a prejaviť v sebe STAROSTLIVÚ LÁSKU.
Bude to mesiac , CISÁRA. Prebudenej mužskej sily.
Je čas na činy, ktoré nám dávajú pocit bezpečia, opory, pomoci a podpory.
Na fyzickej úrovni:  nás podporuje táto energia ku každodennej činnosti, pravidelnému režimu, systému, disciplíne, pohybu, poriadku....
Je to o to náročnejšie nakoľko v tomto období  cítime aj máme určité obmedzenia.
A je na nás ako a aký si vytvoríme systém  DOMA. ....
Pokiaľ si vytvoríme systém,  bude nám nápomocný  , aby sme v tomto čase  viac pocítili pocit bezpečia  a istoty. Ale aj odvahy zvládnuť túto zmenu .
Naša DUŠA  sa v tomto období otvára a uvedomuje si VĎAČNOSŤ a POKORU . Toto sú cnosti, cez ktoré sa duša rozvíja. V  pocitoch môžeme cítiť väčšiu  dôveru, vieru , nádej aj pokoru k sebe a danému obdobiu.
Myšlienky :  aby sme udržali pozitívnu , praktickú a odvážnu myseľ POMÁHA NÁM fyzická práca, vytrvalosť a šport, pohyb.... v tomto mesiaci môže byť naša myseľ viac praktická, plná plánovania .
Myseľ: Chce to disciplínu MYSLE. 
Duša:  Starostlivá láska. VĎAČNOSŤ. Opora. Sila predkov.
Telo:   POHYB. Svalový systém. Pevné tkanivá. Očista . Poriadok.

Mesiac istoty, stability, budovania, práce, pohybu, disciplíny a systému.
Prejav Mužskej fyzickej energie do života, do reality. 
Budú sa v nás viac sprítomňovať dôležitosť uvedomiť si naše
HODNOTY ... Hodnota radosti, spokojnosti, bezpečia, istoty, spojenia, práce, vzťahov, rodiny, priateľstva, zdravia, peňazí, slobody, filozofie .....
A čo pre to môžem urobiť?  akú zmenu , aký pohyb, aká skúsenosť, aké liečenie mi pomôže cítiť , priniesť , mať skúsenosť so svojimi HODNOTAMI.

Je to mesiac kedy potrebujeme cítiť istotu, stabilitu, oporu a bezpečie. 
Nakoľko výzva v tomto mesiaci je zvládnuť strach z neistoty a strach z budúcnosti v spojení so zmenou. Uvoľniť program krivdy ....
Práca, pohyb, pokora a postupnosť , krok za krokom nám pomáha zvládnuť neistotu. Rovnako vedieť dať si hranice, pravidlá a pomenovať svoje potreby.
Poriadok, pravidelný pohyb, disciplína a starostlivá láska mi prináša pocit zdravia , vitality a bezpečia v živote.

Ako naplníme energiu tohto mesiaca je energia 8 - Sila. 
Energia 8 , bude prejavom intenzity ako pozdvihnúť vibráciu TELA, DUŠE i MYSLE.
8 je najsilnejší prejav kozmickej SILY  . A každý deň dostaneme do vienka zosilnenú energiu na všetkých úrovniach.   Pomáha nám , aby sme pracovali na sebe aj na fyzickej úrovni aj na duchovnej úrovni. Sila nás učí  vyrovnanosti, nadšeniu aj pevnej vôli . Je čas na očistu. Stačí uvoľniť a zvládnuť tlak, odpor, stres a napätie. Prebudí sa ODVAHA spoznať svoju silu.
v Rovnováhe Dávania – Prijímania, Duchovnej energie – Fyzickej energie , Práca – Oddych....
 Dajme sebe aj okoliu podporu a dôveru v liečivú zmenu.

Otázky pre tento mesiac .
O koho okrem seba sa môžem oprieť?.
Komu prinášam pocit bezpečia.?
Kto, alebo čo mi prináša pocit istoty?
V čom môžem budovať a rozvíjať svoje hodnoty. ?
Akú zmenu potrebujem urobiť? 


Rok 2020 , 22/4 
 je pod vibráciou 4 - Cisára a aj v tarote 22/4 Blázna.
Energia tohto roku nám dáva možnosť vďaka vlastným skúsenostiam, zodpovednosti , múdrosti, ale aj s dôverou nasledovať svoje srdce vykročiť do NOVÝCH ZAČIATKOV. Do zmeny.


Vďaka  starostlivej láske o svoje hodnoty a svoje okolie cítim bezpečie . 

Ďakujem si za lásku zdravie, istotu a bezpečie.

Prajeme vám veľa lásky, spokojnosti a pocit bezpečnej zmeny :) 
majte láskavý a požehnaný mesiac   :)

S láskou Slnko v Srdci
JankaSofia a Danka :)

 

Dátum: 31.3.2020

Komentáre (0):