Apríl 2019

Dana

Apríl v roku 2019 budeme  pod kódom mesiaca 4 - 12/3 - 7 
pod znamením Barana - živel Oheň a zanmenie
Býka - živel Zem.
4 - Cisár - Sila Muža, práca, systém , disciplína - starostlivá láska
3 - Cisárovná - Sila Ženy, rodiny, vzťahy, radosť, tvorenie - myseľ, slovo
7 - Voz - Sila vlastných skúseností, dôvera, zmena, pohyb, liečenie, 

Tento mesiac vstúpime pod vibráciu energie čísla 4 - Cisár v tarote.
Prináša nám možnosť prebudiť a prejaviť v sebe STAROSTLIVÚ LÁSKU.
Mesiac istoty, stability, budovania, práce, pohybu, disciplíny a systému
Prejav Mužskej fyzickej energie do života, do reality. 
Budú sa v nás viac sprítomňovať dôležitosť uvedomiť si naše
HODNOTY ... Hodnota radosti, spokojnosti, bezpečia, istoty, spojenia, práce, vzťahov, rodiny, priateľstva, zdravia, peňazí, slobody, filozofie .....
A čo pre to môžem urobiť?  akú zmenu , aký pohyb, aká skúsenosť, aké liečenie mi pomôže cítiť , priniesť , mať skúsenosť so svojimi HODNOTAMI.
Je to mesiac kedy potrebujeme cítiť istotu, stabilitu, oporu a bezpečie. 
Nakoľko výzva v tomto mesiaci je zvládnuť strach z neistoty a strach z budúcnosti v spojení so zmenou.
Práca, pohyb, pokora a postupnosť , krok za krokom nám pomáha zvládnuť neistotu. Rovnako vedieť dať si hranice, pravidlá a pomenovať svoje potreby.
Poriadok, pravidelný pohyb, disciplína a starostlivá lásky mi prináša pocit zdravia , vitality a bezpečia v živote.

V kľúči ako naplníme energiu tohto mesiaca je energia 7 - Voza.  Táto energia nás podporuje , aby sme s dôverou a silou vlastných skúseností vykročili k zmene. Len sa rozpomeňme na všetky naše skúsenosti. 
Čo nám pomohlo, kto nám pomohol, aby sme vykročili. Dajme sebe aj okoliu podporu a dôveru v liečivú zmenu.

Otázky pre tento mesiac .
O koho okrem seba sa môžem oprieť?. Komu prinášam pocit bezpečia.? Kto, alebo čo mi prináša pocit istoty?
V čom môžem budovať a rozvíjať svoje hodnoty. ?
Akú zmenu potrebujem urobiť? 

Rok 2019 , 12 / 3 je pod vibráciou
 SILY BOHYNE, radosti, rodiny, spoločnosti, seba rozvoja, tvorenia s 
prúdom života. Život mi prináša hojnosť, vášeň a radosť. Liečim svoje vzťahy.
Uvedomujem si SILU MYSLE  I SLOVA. To je moja navigácia. Ako myslím , komunikujem tak žijem.

Myseľ: Chce to disciplínu MYSLE. Pozoruj a nehodnoť. 
Duša:  Starostlivá láska. VĎAČNOSŤ. Opora. Sila predkov.
Telo:   POHYB. Svalový systém. Pevné tkanivá.

Vďaka  starostlivej láske o svoje hodnoty a svoje okolie cítim bezpečie . 
Ďakujem si za lásku zdravia, istoty a stability.

Prajeme nám veľa lásky, spokojnosti a pocit bezpečnej zmeny :) naplnenej radosťou a hojnosťou na všetkých úrovniach vedomia aj bytia :)

S láskou Slnko v Srdci JankaSofia a Danka :)

Dátum: 1.4.2019

Komentáre (0):