Anjelské objatie

Mirka

Dokonalý súzvuk čísel duchovného poznania nám bol daný do daru. Nádherná symfónia pustovníka a luny (9/18), posledného súdu (20) a Božskej spravodlivosti (11). Všetko čísla sebapoznania, intuície, priameho napojenia na Prvolásku. Dnes ako vo vnútri, tak aj navonok.

Otvára sa všetko, čo má hlbší zmysel. Cez energiu archanjelov prichádza pravda, pre ktorú žijeme a pre ktorú sme si v súčasnej inkarnácii zvolili túto epizódu poznania našej duše. Dnes viac ako inokedy cítime túžbu naplniť naše poslanie. Načúvajme. Preciťujme. Uvedomujeme si prítomnosť našich duchovných sprievodcov a anjelov ochrancov. Uvedomujeme si, že my sami sme svetelnými bytosťami, ktoré nesú lampáše lásky a súcitu pre seba a pre duše našich súputníkov.

Realita každodenného života je dnes iba hrou, ilúziou, úžasným snom, skrz ktorý sa nám plnia najtajnejšie túžby. Raz cez smiech, raz cez slzy. Ale vždy s poznaním, že všetko je dokonalý systém lásky, ktorý nás privádza k objavovaniu našej podstaty, nášho ja oprosteného o ego a staré programy z minulých inkarnácií. Môžeš nahliadnuť do svojej duše a vidieť v nej odraz jasný ako v horskom jazierku. To si TY. Vo všetkých prejavoch, ktoré ťa tvoria.

Anjelská energia je taká silná, že nenecháva nič zakryté. Nič neostáva na povrchu, ideme až do hĺbky. Dobrodružná cesta plná zápletiek a zvratov. Môžu sa vynoriť staré zranenia a boliestky. Možno budeme prekvapení, zdalo sa, že ich máme už dávno spracované. Poďakujem im, sú prepotrebné. Prišli, aby nám pripomenuli, že na našej ceste sme vždy dostatočne pripravení, aby sme zvládli svoje skúšky a výzvy. Prijmime ich, stíšme sa, nechajme pustovníka v sebe, aby vo svojej samote našiel poklad poznania pravdy. Vnímajme svoje pocity, v našej intuícii sú skryté odpovede. Všetko čo prichádza nechajme voľne plynúť cez seba. A všetko sa uvoľní, rozpustí, pretvorí na lásku.

Svoju múdrosť a skúsenosti ponúknime tým, ktorí o to požiadajú. V každom z nás je rovnaká energia lásky. Sme jedno. Zdieľajme túto energiu. Ako nástroj lásky nám dnes dokonale poslúži súcit. Cesty našich duší nepoznajú viac a menej, lepšie a horšie. Nepoznáme cestu, po ktorej kráčajú iní. Prijímajme ju zo všetkou úctou a uznaním. Chalíl Džibrán v knihe Prorok prináša nádherný odkaz:

Ale nech ten, kto veľmi túži, nehovorí tomu, kto túži málo: "Prečo si taký pomalý a lenivý?" Pretože, kto je naozaj dobrý, ten sa nepýta nahého: "Kde sú tvoje šaty?" a nehovorí bezdomovcovi: "Kde sa podel tvoj dom?"

Súciťme, nesúďme. Ďakujme, neočakávajme. Ľúbme, nepretvárajme. A všetko nám bude dané v harmónii s našou esenciou.

S  láskou

Mirka

Dátum: 18.2.2016

Komentáre (4):

Marta
Vďaka....
18.2.2016 21:44:57
Janka
Múdrosť v každučkom slove .........Ď.
18.2.2016 10:05:37
Anica
Mam zimomriavky ako citam tieto riadky! Dakujem!!!!
18.2.2016 09:34:51
Silvia
Nádherné, Mirka.
ĎAKUJEM
18.2.2016 08:43:50