2016- Ja som SILA SVETLA

Sofijanka

Návrat k prirodzenosti

Danka v kľúčových tézach o roku 2016 otvorila  hlavné témy obdobia Svetla, do ktorého sme vstúpili. Milujem jej jasnosť a praktickú múdrosť. A  tiež živé a zdravé ukotvenie.  Sme sestry, a spoločne už dvanásty rok tvoríme Slnko V Srdci. Vďaka Vám. Vďaka múdrej prozreteľnosti života. A času, kde je radosť otvárať pokladnice ducha. Dobre sme si to vybrali. Je tu to najčarovnejšie obdobie pre všetkých Svetelných poslov.  Ďakujem z celého srdca, že sa tak dopľňame a vzájomne rastieme....

A ja  v týchto riadkoch ponúkam trochu analýzy , taký premosťujúci portál  . Tento most nie je len obdobie medzi dvomi rokmi. Je to brána ktorou z duality vstúpime do Jednoty. Postupne. Vlákno po vlákne...

Možno sa vám to zdá ako príliš jednoduché a prízemné, ale to, čo nám dá zmysel a ošetrí krídla   po celý rok 2016 je-  PRIRODZENOSŤ. V najväčšej jednoduchosti je krása a duch v nej rozkvitá.

Nie je  to útek do lesa pred systémom , úradmi  a „ obmedzenosťou ducha 3D reality“. Je to hlboké prijatie svojej cesty života.  Rozhodnutie povýšiť svoj vnútorný mier nad konflikt vonkajšieho sveta.

2016 ponúka dary DUCHA. A nájdeme ich v Sebe.

 Zmenu postojov a priorít -vedome uchopenú z poznania vlastných skúseností. Nikto nás  nepozná jasnejšie a ako my sami. Len my skutočne poznáme svoje pocity v každom dychu svojho príbehu. Prežívania, pády i vzostupy, sny , strachy i radosti. Poznáme seba  z prvej ruky. To, čo z povrchného  poznania utvorí SEBASPOZNANIE-  je SEBALÁSKA. SEBAPRIJATIE. SEBAVYTVÁRANIE....

Tak sa obzrime dozadu. Rok 2015.

Aký bol tvoj rok 2015? Akou premenou prešiel tvoj život? Aké sú tvoje poznania, ..?

Rekapitulácia 2015:

Téma: ŽIVOTNÁ ENERGIA.  NAPLNENIE KARMY. ROVNOVÁHA DUCHOVNA A FYZIČNA. PRIJATIE A ZUŠĽACHTENIE SVOJHO EGA. POD TLAKOM SA TVORIL DIAMANT. Prebudenie odvahy a sily žiť naplno svoje sny. Ponorení do znásobenej energie kozmických prúdov sme zažívali osobné príležitosti ozdraviť telo a vniesť novú jemnú kozmickú energiu do svojich buniek.

Vlastne tie najväčšie výzvy sa diali v rozpoznaní toho, že všetko nám slúži. Všetko, čo sa tvári ako problém a konflikt len prichádza aby sa vyrovnal princíp príčiny a následku. Čo dáš –sa ti vráti...a táto dobrota funguje na všetkých úrovniach reality- osobnej, spoločenskej, či planetárnej rovine. A tým, že sme všetci so všetkým prepojení,  čo nechceme prijať v sebe- zakúsime vo vzťahu. Keď to zrkadlenie nepochopím ani vo vzťahu- reve to na mňa odvšadiaľ.

Minulosť  karmy v rodových a inkarnačných úrovniach prechádzala veľmi intenzívnym čistením. Kto na sebe pracoval- cítil ako sa všetky masky strnulých programov mysle  rozpúšťali láskavým svetlom anjelov, ľúbosťou duše a odpustením.

2015...Tá 15-tka ( v tarote DIABOL) je výzva na osobnej úrovni prijať všetky ..VŠETKY túžby tela i duše. Čo mi robí dobre??? Zaslúžim si to prijať,  po tom  túžiť a naplniť to. Vystúpiť zo stáda a mať svoj názor. Nájsť v sebe silu a prejaviť sa. Je to môj postoj, moja túžba, moja sila, môj život a ja nech som akákoľvek ovca čierna, biela...idem svojou cestou. Lebo načúvať iných viac ako Seba je duchovná samovražda. Jasné, že som to trochu expresívnejšie pritiahla za ovčie rúno...ale nie za leviu srsť. Áno, nájsť a prejaviť v sebe kráľovské energie leva- to je šťastie, ktoré žiari z prebudenej bytosti. Lebo čo prejavím v 15-tke, môžem vo veži 16-tky  cez precítenie vlastnej skúsenosti zapracovať do  vlastnoukožouzakúsenej viery. To  vždy posunie. Lebo spoznám Boha v sebe, nie mimo seba. Spoznám, či tie prejavené túžby sú v súlade s mojim rozvojom , či ma brzdia. Nie rodičia, učitelia, pán farár, guru...možno nakoniec spoznám, že ste to mysleli dobre...ale je to moja skúsenosť a už mi to poznanie nik nevezme. Ďakujem si za všetky prejavené pocity a postoje.. Za svoj príbeh Bodka. Modelový príbeh hľadajúceho...

MIER

Zmierenie so sebou. Zmierenie so životom. Rozpustenie a úplné zneutralizovanie karmickej záťaže- tak to je  Práca kolektívneho vedomia po celý minulý rok.  Vnútorný odpor sa uvoľnil a prenechal miesto múdrosti Univerzálneho svetla a bezpodmienečnej láske. To je neopísateľná pomoc a láska svetelných bytostí- archanjelov a nanebovstúpených majstrov. Rok 2015 ­ priviedol a znásobil intenzitu všetkých vnútorných  konfliktov  cez karmické vzťahy. Všetko čo bolo treba vyliečiť  sypalo soľ do rán –aby sa restimulovala a sprítomnila do bdelého vedomia -tá časť nás, čo sme vedome, či nevedome vytesňovali . Naše božské vedomie nás zahŕňalo vždy a všadeprítomnou pomocou. Prebudili sa jasné spojenia s našimi sprievodcami, archanjelmi, Galaktickou Radou.. Vynorilo sa lemúrske a prepojilo s atlantským Vedomím  a zapracovalo sa toto poznanie -prebudené v našej DNA s mriežkou Jednoty pozdvihujúcou vibrácie Gaii. Začali sme pracovať s Kódmi vedomia a Symbolmi skutočnosti-(kryštály kozmickej reči vytvorené Thovtom  Atlantským a do tejto úrovne channelingom  sprítomnené Sabinou Sangitar. Sú určené pre túto dobu vzostupu.... Duchovné prúdy poslov svetla sa začali spájať a spolupracovať pre jednotnú službu prebudenia. To je veľká vec. Lebo 2015-ty preskúšal všetky odtiene ega a duchovné ego ...vie preskúšať!

 

A o to teraz ide. Na všetkých pláňach v ktorých sa premieta táto Božská hra. Osobné vedomie. Planetárne vedomie. Galaktické vedomie. Kozmické vedomie.  Raz mi Metatron pošepol: „Keď sa prepojí osobné, planetárne, i Univerzálne vedomie, zakúsiš JEDNOTU- VEDOMIE KOZMICKEJ LÁSKY A SVETLA. LÁSKU ČISTÉHO ZDROJA..“

VŚETKY VEDOMIA, PLÁNE , CYKLY SÚ VZÁJOMNE PREPOJENÉ. A ako vo všetkých krízach osobnej púte od puberty(vlastná autorita), cez návrat Saturna v tridsiatke (Vlastná fyzická istota) uranskú krízu v štyridsiatichštyroch ( vnútorná citová sloboda) až po chironskú po päťdesiatke (duchovná sloboda ) –tak aj ľudstvo    pod tlakom kríz z oddelenosti duality tvorí v sebe diamant Jednoty. Po tisícročia naše „vyspelé“ ľudstvo je pripravené vyzliecť sa zo sporov všetkých mocností a zjednotiť sa v skutočnej jedinej MOCI, čo nás všetkých spája...PR-IRODZENOSŤ. PR-ÍRODA, PR-AVDA. P=7, R=9 (2016=9, 16=7- duchovná obnova na základoch prirodzenosti )

Je čas objatí. Je čas zmúdrenia citov cez vyspelú, krízami a utrpením, ohňom sporov zušľachtenú lásku. „prijímam ťa, takého, aký si...“ „Prijímam sa . Prijímam samú seba s láskou...“*

ĎAKUJEM , PRIJÍMAM, ODPÚŠŤAM, MILUJEM, OSLOBODZUJEM SA , ŽEHNÁM...JA SOM LÁSKA. Poznáš tú silu SLOV. Vieš, prečo si si zvolil zakoreniť svoj zrod na SLOVENSKU. Nuž  svoju tvorivú silu slova.!!!

SLOVENSKO JE PRAMEŇ PREMENY ZEME- PREBUDENÝ                                                                             PRIRODZENOSŤOU PRAVDY PREDKOV A PRÁCOU PRÍRODY ... aké peknéééé

 Návrat k prírode nie je cestou späť. Je posunom prameňu. Sme národom, ktorý je obdarovaný zemou čistých prameňov. Snáď nás múdrosť srdca povedie k poznaniu čo je podstatné. Aké dary duše i ducha máme ako národ rozvíjať. SLOVENSKO je v posvätnej duchovnej numerológii 33/6: Majstrovské číslo Kozmického vedomia, všeobjímajúcej lásky, čo všetko spája. Sila Jednoty a lásky bez podmienok. Si súčasť tohto poslania národa. Cez to, že očistíš a necháš poznaním a múdrosťou prejaveného slova vytrysknúť vlastný prameň duše. Si majster v čistení prameňov pravdy a lásky. To je skutočný dôvod zrodenia sa TU.!!! To je nový pohľad na počiatku roku PRAVDY- do ktorého sme vstúpili. Si majster, posol lásky a pravdy. A dlho si sa na túto misiu pripravoval. A sľúbili sme si, že si to budeme pripomínať. Pochop, to všetko bol zámer ducha ukončiť to neustále tisícročia sa točenie v karmických slučkách viny a obete. Ako ľudstvo, ako národ, ako rodina, .. Vystúp z toho kruhu a vstúp do novej vízie sveta...Vieš ako.  Ten kľúč bol, je- a vždy bude LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA....Aj anjeli celého širokého vesmíru nás zaplavia svojou  pomocou ,očistným a vyživujúcim svetlom keď ich naša Láska, volanie našej duše privolá.

2016- Múdrosť a poznanie, že všetko je Láska...

Postúpime o stupienok vyššie. Zrak, ktorý sme predtým upierali k nebesiam, keď sme hľadali vesmír, nasmerujeme do svojho vnútra. Rozhorí sa neosobná láska Ducha. Láska Jednoty. Tá nás povedie cestou pripravenou len pre nás. Je to veľmi intímne spojenie s našim Najvyšším Ja. Na tej ceste sa rozpomenieme na skutočný dôvod a poslanie nášho vtelenia... všetkých vtelení na Zemi. Spoznáme vzájomné dohody duší vo všetkých vzťahoch prehlbujúcich naše poznanie, duchovný rast a osobnú žiaru ducha. Naše svetlo vedomia po uvedomení si vzácnosti a dokonalej synchronicity našich pozemských rodičov s našou témou rozvoja  je pripravené rozpoznať našich kozmických rodičov. Sú to milujúce Svetelné kozmické princípy, bytosti, ktoré nás neustále vedú, ochraňujú a sprevádzajú až k plnému zjednoteniu so svojou Božskou podstatou. Poznáme, že DOM NÁŠHO OTCA MÁ MNOHO DOMOV A naši duchovní sprievodcovia  (v ktorých tiež rozpoznáme Seba) nás prevedú v rozšírenom stave vedomia všetkými paralelnými realitami, v ktorých náš prúd vedomia tvorí a žije. Zažijeme Seba ako Boží dom , ako nekonečný vesmír s mnohými úrovňami bytia. Toľko dimenzií. Toľko prejavov ducha . a to všetko je vo mne! JA SOM TO, TO SOM JA! Ja som živé vedomie , Všetko je živé vedomie v tele, VŠETKO JE SVETLO, ktorým SOM, Všetko je Láska, čo tvorí Zdroj!

Je jedno, kde to zažiješ. Či v panelákovej obývačke, pri horskom potoku, v ašrame, chráme Svetla, či mexickej púšti. Duch sám seba v duchu rozpozná a to poznanie prežiari celý život, celé bytie. Navždy...

Je darom toto písať, je požehnaním povýšiť vlastnú víziu na planetárny zámer. Slnko v Srdci zjednocuje všetkých Poslov svetla a vedie nás k Sebe, Podstate, Vedomiu Jednoty. A na tom záleží.

Nech Vás úprimnosť , Láska a vnútorné svetlo múdrosti vedie na Vašej ceste k vnútornému šťastiu, živému vedomiu a tvoreniu  pôvabu osobného príbehu .   Jednoty. A my to s Vami s láskou budeme spoločne zdieľať .

Ďakujeme z celého srdca za to, že si pripomíname kto sme a obohacujeme naše životy láskou. A my sa budeme snažiť  zdieľať skúsenosti a prinášať šepot ducha, symboly, kódy dňa (no neviem..)a veľa nových novučičkých noviniek. 

 

Lúbime vás čisto

S láskou Slnko v Srdci.

 

 

Sme deti Boha, Kozmickej Matky. Sme vzácne prúdy Vedomia Zdroja, čo zapáliť oheň premeny na Zem prišli. Je nádherné to vedieť, je vzácne to zažiť. Zažívame to,  zdieľajme to. Znásobujeme to  

 

Dátum: 9.1.2016

Komentáre (4):

Janka M
Ďakujem.
12.1.2016 13:02:36
hanka
Dakujem.jasne,ciste,pravdive. Tesim sa ze si
11.1.2016 13:18:41
Janka
ĎAKUJEMmmmmmm............ Ti SofiJanka. Ja
10.1.2016 08:15:51
Anica
Ďakujem s LÁSKOU, že môžem byť súčasťou toho čo sa tu deje!
Ďakujem Vám - SofiJanka a Danka za to že mi otvárate dvierka! Miškovi ďakujem za zvuky, ktoré nám prináša!
Ďakujem, že STE - SLNKO V SRDCI!
9.1.2016 22:23:21