TU a TERAZ

Jasné...osvietenie je vedomè bytie v prítomnosti. A ako na to?
Nuž z tisícich rád a ciest a návodov- vyberám ten, ktorý je základňou a spoločným menovateľom pre všetky. 
Vedomý dych.

Uvedomuj si svoj dych. 
Nádych
Zádrž po nádychu
Výdych
Zádrž po výdychu
...
...
Uvedomuj si ako s nádychom sa rozpína ...

Viac informácií...

Dátum: 5.2.2018

Koncert pre Dušu 26.1.2018

Slnko v Srdci
Milí priatelia
Pozývame Vás na koncert Slnka v Srdci. 

Stále sa vezieme na vlne nadšenia a nevýslovnej energie, ktorú sme spolu s vami vytvorili na Vianočnom koncerte v Bojniciach. ACH KRÁSA.
Už vtedy sme tvorili zámer nájsť priestor v Martine-ktorý ladí s mantrovým meditačným naladením. Našli sme....

Viac informácií...

Dátum: 11.1.2018

Ďakujeme Vám priatelia za spoločnè tvorenie v energiách Jednoty.

Sofia

O pár minút končí rok 2017. Rok , ktorý v každom z nás zanechal dôležitú stopu- odkaz v duši, formovaný vlastnou skúsenosťou. 
Keď pozdvihneme čaše na prelome čísiel, nezabudnime objať v predstave samých seba- svoj život a osláviť dar, ktorý sme dostali v každučkom okamihu tejto púte...dar slo...

Viac informácií...

Dátum: 31.12.2017