2016- rok duchovného prebudenia
Február 2016 - plagát
Jarná rovnodennosť 2015
Anjelske liečenia
Rok 2015
Kódy života 1.časť