Osobné konzultácie

Pripravila Dana Babková Thomková

Prinášame vám našu službu v rámci osobných konzultácií.

Naše služby sú zamerané na sebapoznanie , uvedomenie si a pomenovanie príčiny problému, túžby pochopenia svojich vzájomných vzťahov , liečenie a transformácia blokov na vnútornú silu, poznanie , uvedomenie a precítenie si svojej duše. Prec...

Viac informácií...

Dátum: 12.2.2017

Numerologické rozbory

Pripravila Dana Babková Thomková

Prinášame vám možnosti vypracovania numerologických rozborov.

Naše služby:

  • Osobný numerologický rozbor 
  • Konzultácia cez skype, telefón
  • Písomný numerologický rozbor zo dňa narodenia.
  • Písomný numrologický rozbor vzájomných vzťahov.
  • Písomný rozbor krstného mena, priezviska.
  • Písomný rozb...

Viac informácií...

Dátum: 12.10.2016