Deň narodenia 5 - Vnímavosť

Slnko v Srdci

Deň narodenia pod vibráciou čísla 5 je Vnímavosť.
5 – Vnímavosť
Tarot – Veľkňaz, Viera

Vlastnosti:
všestranný talent, dobrodružnosť, odvaha, nadšenie, odolnosť, vynaliezavosť....
+ dary -  SOM UMELEC ŽIVOTA.
Osoba narodená 5 je zväčša veľmi otvorená. Má rada a potrebuje slobodu, voľ...

Viac informácií...

Dátum: 30.9.2018

Deň narodenia - 4 - Vyrovnanosť

Slnko v Srdci

Deň narodenia pod vibráciou čísla  4  je  Vyrovnanosť.

4 – Vyrovnanosť
Tarot – Cisár

Vlastnosti:
pracovitosť, praktickosť, starostlivosť, systém, vytrvalosť, telo, peniaze......
+ dary -  človek s číslom 4 je veľmi pracovitý, zručný a praktický. Má logické myslenie a organizačné sch...

Viac informácií...

Dátum: 4.9.2018

Deň narodenia 3 - Kamarátstvo

Slnko v Srci

Ďeň narodenia, pod vibráciou čísla 3 - názov dňa je KAMARÁTSTVO.
3 – Kamarátstvo
Tarot – Cisárovná

Vlastnosti:
priateľstvom prinášajú radosť – každým slovom, komunikácia, otvorenosť ......
+ dary – táto osoba je veľmi tvorivá, aktívna a smelá. Zároveň je spoločenská, kamarátska. Má veľa ...

Viac informácií...

Dátum: 3.9.2018