VEDOME

Anculka

Fyzické i duševné cvičenie! niekto v lese, niekto pri vode, niekto v posteli ...
Niekto v Schambhale v Mexiku, niekto

v Martine v priestoroch Slnka v Srdci :D :D :D
Pane Bože Ďakujeme za tie dary! Za každý nádych a výdych!
Vedome krásny deň nám želám !

Dátum: 13.3.2017

Komentáre (0):