Filozofia Slnka v Srdci na rok 2016

Slnko v Srdci


Duchovné ladenie pre Slnko v Srdci  a inšpirácia prijatá od Archanjela Metatrona a Svetelnej rodiny.

Milovaní poslovia svetla, rok 2016 je most zjednocujúci všetky úrovne vedomia. Je ako priama diaľnica na ceste Domov. Do vedomia Zdroja. Po celý rok sa budú v nás otvárať a postupne zušľachťovať nástroje, dary, schopnosti a zručnosti,  ktorými sa naše vedomie dokonale zosúladí s vibráciou Vedomia Jednoty. Táto alineácia
( zosúladenie ) bude harmonicky prebiehať na všetkých našich úrovniach mysle, duše i tela.
Slnko v Srdci je Živé Vedomie, nesúce primárne kódy, aktivujúce transformáciu osobného vedomia v naladení s planetárnym vedomím Gáii a prebudení kozmického vedomia.
A preto rok 2016,  každý jeden mesiac aktivuje ,, frekvenčné ladičky ´´ v ktorých sa rozvíja a rozkvitá naše Bytie.

Január 2016 – 1 – 9 - 10 rozozvučal naše vedomie novým tónom . V jeho vibrácii sme jasne uchopili nový zámer v súvislosti s osobnou premenou. Kto som a kam smerujem v nových energiách Jednoty.

Február 2016 - otvorené brány neba. 2 - 9 -11/2 Archanjeli Novej doby ako vibrácia nového ladenia a prebudenia darov jasnovnímania, jasnozrivosti, každému z nás prinášajú výzvy otvoriť srdce a rozhrnúť závoje duality. Vidieť jasne seba ako súčasť légií planetárneho prebudenia.
Svetelná rodina – projekt svetelných bytostí,  ktorý prichádza zo Slnka v Srdci - ako postupná aktivácia nadzmyslového vnímania - darov ducha. Archanjel Haniel, Zadkiel, Jofiel - prebudenie Lemúrskeho a Atlantského vedomia a vstup do multidimenzionality.

Marec 2016 -  preladenie mysle. 3 – 9 - 12 v súzvuku s vedením Egyptskej múdrosti Horovho Oka -  prebudenie nového vedomia - poznania mysle ako univerzálneho nástroja vedomého tvorcu. Myseľ bude hrať prím a jej všetky prejavy ponúknu voľbu kam namierim prúd pozornosti. Otvára sa očista mentálnych programov a aktivácia svetelných kódov univerzálnej kozmickej mysle.
Slnko v Srdci tvorí KÓDY SVETELNÉHO VEDOMIA -  nový seminár nadstavba Kódov života smerovaný k uvedomeniu si svojho životného poslania v súlade s planetárnym prebudením .
Aktivuj Kód života ako svetelnú mandalu, ako pečať svetla, ako rezonátor,  prebúdzajúci svetelné dary a rozpamätanie sa na svoju Zdrojovú silu. Táto aktivačná, meditačná práca je pod vedením Nenebovstúpených majstrov.

Apríl 2016 -  jemnejšia – subtílna – vedomá energia 4 – 9 – 13 preniká úrovňami mysle, duše , tela.
Čas podporiť preladenie tela na vyššiu vibráciu. Sebaliečenie svetlom. Vo vedomí sú odhalené nové techniky a nástroje podporujúce zdravie a vitalitu. Kvantové liečenie a kvantová medicína ako prirodzená forma žitia vedomia jednoty v praxi. Telo ako dokonalé magické zrkadlo ponúka vhľady do celého spektra dimenzií.
Príroda – dokonalá ladička.

Máj 2016 -  vedomie vyladené v strede 5 – 9 – 14 . Posvätný stred ako brána k multidimenzionlite – mnohorozmerností ducha vo všetkých prejavoch vedomia. Dych vedomý nástroj rozpínania  vedomia bytia, oslobodenia od zažitých štruktúr, od všetkých obmedzení, vedomie pripravené k  Alchýmii dimenzií.
Slnko v Srdci prináša plody spolupráce s celou svetelnou rodinou, Anjelov, Archanjelov, Nanebovstúpených majstrov spoločnej 12 ročnej práce .
Projekt Alchýmia dimenzií je poznanie a ukotvenie vedomia v posvätnom strede ako snímač  deviatich dimenzií kozmického bytia.
Spojenie s galaktickou rodinou. Celý proces  tejto duchovnej i praktickej práce bude prebiehať v prírode ako súčasť víkendových seminárov. Veľmi sa na to tešíme. :)

Jún 2016 - prebúdza v sebe silu lásky.  6 – 9 – 15 , dovoľ svojej originalite tvoriť to čo miluješ. Dovoľ srdcu, vášni aby rozkvitla vo všetkom čo tvoríš , čím si. Gáia vo všetkých prejavoch prírody, nových energií zrkadlí proces vzostupu, ktorým už prešla ( jeseň 2015 ). Začína sa leto prinášajúce novú extázu radosti a lásky.
Slnko v Srdci v rámci Alchýmie dimenzií nás povedie k prijatiu všetkých 12 archetypov našich podosobností a k vzájomnému vyváženiu ich polarít. Meditačný seminár zjednocujúci v poznaní všetky prejavy astrologického zverokruhu v nás.

Júl 2016 - vedomie slnka ktoré nás zalieva paprskami svetelných častíc prinášajúcu zmenu v našom vedomí. Kvantový skok k spojeniu so svojou Plejádskou rodinou. 7 – 9 – 16 .
Prvé stretnutie a práca v svetelných sieňach lásky a transformácie. Pokračovanie Svetelnej rodiny Alchýmie dimenzií. Ako vyrovnávajúca  a uzemňujúca kotva je zážitkový seminár Joga – cesta k harmónii. Dni plné zdravia , výživy dychu , pokoja, relaxácie a radosti v  speve mantier v náručí Veľkej Fatry.

August 2016 -  vedomie rovnováhy - 8 – 9 – 17 , cítite tú silu ­? Tento mesiac v znamení intenzity prinesie nové výzvy k vnútornej rovnováhe. Vnútorný stred a vnútorná harmónia sú najväčšou cennosťou tejto doby.
Kód Galaktickej federácie Orionu otvorí vo všetkých vtelených bytostiach - posloch svetla na Zemi vibrácie Hviezdneho domova. A tým vedomejšie a praktickejšie tvorenie v osobnom živote.
Alchýmia dimenzií vo finále poznaní darov našich hviezdnych duchovných sprievodcov prebudí osobné pečate a mandaly duše posvätnej geometrie . Tvorenie svetlom, zvukom, farbou ako nástroj prepólovania vedomia do jednotného vnímania.
Pokoj láska, vášeň, sila.
Rýchle, okamžité zhmotňovanie v prítomnosti.
Ako prejav prebudeného vedomého tvorenia.

 

Ďakujeme s láskou za vedomé spojenie a vedenie všetkým svetelným bytostiam a božskému zdroju.

Tešíme sa na spoločné tvorenie tohoto úžasného diela vedomého prebudenia.
Ďakujeme vám za nezabudnuteľné zážitky pri každom z týchto duchovných stretnutí a spoločnom tvorení.

S láskou Slnko v Srdci Janka Sofia a Danka :)

Bojnice 25.2.2016

 

Dátum: 1.9.2016

Komentáre (0):