Od ega k srdcu

JankaSofia

YOUTUBE.COM
https://youtu.be/t7h76gUt79M

Milí priatelia,

Tvorenie zo  je oveľa mocnejšie a jednoDuchšie ako tvorenie z ega. 
Nemusíme sa trápiť zbytočnosťami - čo k nám patrí a je súčasťou plánu našej Duše (11) to k nám príde!
Len buďme otvorení zmenám - teraz najmä tým nečakaným (16/7)- a zotrvávajme vo Svetle vnútorného ticha a Pravdy (9)
Týždeň od 11.2.2019 svojim kódom 11/2 - 7- 9
(všetko duchovné čísla) nesie energie vnútornej zmeny od Vedomia založenom na egu k Vedomiu založenom na srdci.
Od boja, strachu, súťaženia, hodnotenia, vlastnenia, dobývania, potlačovania.....k Láske, uvoľneniu, zdieľaniu, rozpínaniu, spájaniu...
Zamerajme pozornosť do Stredu, do srdca, nájdime tam zdroj svetla, ticha, pokoja, ponorme sa plne doň a nechajme v ňom rozpustiť všetok odpor a strach. 
Nechaj nech z toho Prameña, ktorý je esenciou Boha- Lásky- Tvorivého Zdroja sa rodí Nová vízia reality založenej na vďačnosti a Bezpodmienečnej láske.
Udržme to Svetlo živé, v živej vedomej prítomnosti, nech sa deje čokoľvek.????
Prevedie nás zmenami, ktoré sú kľúčom k Bráne tvojho i nášho Nového Zrodenia.????
Karty Archanjelov na tento týždeň:
NOVÉ VIDENIE- Orifiel
VÍZIA- Uriel
VĎAČNOSŤ- Uriel
Krásny a Vedomý týždeň milovaní
JankaSofia a Danka
Slnkom v Srdci????

 
YOUTUBE.COM
 
 
Dátum: 13.2.2019

Komentáre (0):