Energia 11.11.

JankaSofia

Milovaní,
Tak si to zhrňme:
Včerajši deň 11:11 sa jemne ale pritom intenzívne znovuaktivovali svetelné kódy vyššieho vedomia.
Pred tisíckami rokov boli deaktivované.
Táto sprava letí pre všetkých poslov svetla, prebúdzajúcich Vedomie, a hľadajúcich odpovede na prebiehajúce zmeny.

Je tak splnená základná požiadavka na príchod Novej Zeme: aby človek vzostúpil, musí byť celistvý.

Týmto spôsobom obnovíme to, čo nám patrí samým právom: spomienka na to, kým sme a na čo sme prišli, ako aj kapacity, ktoré sú nám vlastné.

Jedna vec je však zotaviť sa a druhá vedieť, ako používať tento kód- 11:11

Pre ľudí, ktorí sú hore, môže byť obnovenie týchto spomienok a schopností požehnaním. Mnoho z nich túži po tom.
Tí, ktorí sú stále ukotvení v starej energii, však môžu byť náhle ponorení do hlbokého vnútorného chaosu.
Spomienky na tých, ktorí nenájdu zmysel a vnímanie, ktorým nerozumejú a ktoré ich tiež vystraší. Po tomto dátume bude potrebné, aby sa ľudia, ktorí pracujú v službe Svetla, pripojili k úsiliu pomôcť im pri integrácii procesu.

11:11

Každý z nás sa môže bdelo pripravovať a prechádzať týmto procesom ukotvovania svetelných kódov vo vedomí s týmito odporúčaniami:

1.Vedome prijímajte slnečné svetlo..aj mentálne, keď je pod mrakom s úmyslom absorbovať jeho liečivú a frekvenčnú silu.

2. Vyhľadajte vnútorný mier. Okamžik ticha denne, aby ste počuli hlas srdca

3. Udržujte vedomie v smere naznačenom hlasom srdca. To, čo sa dnes prejavuje viac ako inokedy.
Vyjadruj sa jasne. Uvedomuj si silu slov a nastavenie mysle.

4. Prax oddeľte od starých obmedzujúcich vzorcov. Zanechajte myšlienky, zvyky a reakcie, ktoré stále živia starú energiu, a snažte sa ich láskou premeniť na svetlo.

5. Bandáže, ktoré nás oslepili, padajú, bariéry, ktoré nás obmedzujú, sa zrútia. Nakoniec sa mnohí z nás povzbudzujú k tomu, aby sme sa v tejto dimenzii rozhodli jasne poznať poslanie byť SVETLOM A LÁSKOU ,na čo sme sem prišli.

6. Podporujte lásku vo všetkých našich vzťahoch, v tých, ktoré máme najradšej a v tých, ktoré nás spájajú so strachom. To sú tie, ktoré nás pozdvihnú najviac, ak ich dokážeme vykúpať láskou a prijatím.

7. Je dôležité vedome sa vyživovať s mierou, snažiť sa nejesť potraviny s nízkymi vibráciami, ako je mäso alebo transgénna zelenina, a vykonať určité fyzické cvičenie, ktoré nám pomáha aktivovať prietok krvi, pretože svetelné kódy sa budú prenášať krvou z srdce k zvyšku nášho tela.

8. Prijímajte kozmickú energiu Zdroja pri meditácii. Jeho vplyv na naše jemné telá je obrovský. Má veľkú transmutačnú silu, ktorá nás oslobodzuje a spája.

9. Vedomie Jednoty: Precvičujte si vizualizácie so všetkým, čo je a so všetkým, čo existuje.
Všetko je vzájomne na všetkých úrovniach prepojené do Božskej pulzujúcej , dýchajúcej, živej Jednoty.

Keď príde čas, prijmeme do nášho vnútra Veľké Svetlo.
Svetlo prináša aktivačné kódy, ktoré si zapamätáme.
Sú to kódy veľmi vysokých vibrácií. Čím vyššia bude samotná vibrácia počas týchto dní, tým harmonickejší bude vstup Svetla a jeho ukotvenie v každom z nás.

Dnes je spln mesiaca v znamení býka. Kód 12/3- 17/8-11/2.
Zámer ducha nás vedie- vedome sa venovať predovšetkým starostlivosti o našu energiu , vnútornú rovnováhu a napojenie na vnútorný stred , neutralitu a nesúdenie...aby vibrácie zostali veľmi vysoké.

Aktivácia prebiehala celý včerajší deň, ale jej účinky budeme plne vnímať až dnes, teda po spaní minimálne šiestich hodín.

Od 12. novembra teda dnes dopoludnia bude veľa ľudí cítiť hlbokú túžbu úplne zmeniť svoj život, iní sa vydajú na cestu s obnovenými silami a iní budú cítiť veľké vnútorné zmätenie.
Účinky sa budú líšiť v závislosti od stupňa vývoja každého a od odporu, ktorý je proti procesu zmeny, ktorý všetci zažívame.
NASLEDUJME SVOJE SRDCE
ODVÁŽNE A SLOBODNE.
Tým pozdvihujeme svoju vibráciu i vibráciu kolektívneho vedomia ľudí Gaii , našej vzácnej planéty.

Cieľom tejto aktivácie je ukončiť obmedzenia, ktoré z nás samých bránia vývoju alebo prebudeniu. Nejde o zasahovanie do slobodnej vôle ľudí.
Je to o odstránení obmedzenia, ktoré nám bolo uložené pred tisíckami rokov, keď sa niektoré zmätené bytosti rozhodli zasahovať do nášho evolučného procesu.

Zastavte sa, aby ste vysvetlili, ako a prečo by táto udalosť mala vstúpiť do starej energie odlúčenia a boja, od ktorej sa už vzdávame. Nezáleží na tom, ako, kedy, kde, kto alebo za čo. Čoskoro sa to vyrieši.:)

11.11. 2019- včera i dnešný splnový deň teda prebieha veľká aktivácia, ale nebude posledná.
Za rohom :) nás čakajú veľké udalosti. Prijmime ich s láskou, bez strachu a obáv, pretože kráľovstvo Svetla prichádza na Zem, čo si zaslúži veľkú oslavu.

Tu a teraz, tam kde ste ... zavrite oči a spojte sa so svojím vnútrom!
Aktivujte svoje vibrácie ....
Môžeme všetci !!!

Ľúbime vás a ďakujeme , že spolu tvorime Novú Zem????
Slnko v Srdci
:) :)

Fotka Slnko v Srdci - cesta k sebe.
Dátum: 13.11.2019

Komentáre (0):