2.týždeň aprílový

Sofia

Milovaní☺ Sme v praktickej fáze (4) vlny transformačného roku 2018. 2.týždeň aprílový a posolstvo je smerované na prebratie zodpovednosti za vedomé tvorenie jasnej víziou novej reality. Nuž, máme to vo svojich rukách , srdciach i mysliach. Buďme bdelí, načúvajme znameniam našej svetelnej rodiny a...

Viac informácií...

Dátum: 10.4.2018

Ja som dieťa lásky.

Sofia

Energie nadýchanè slobodou. 
Dýchaj a precíť novú silu a svetlo v každom nádychu.
Sila slnka je v tebe a každým úsmevom ju v sebe prebúdzaš.
Si večným dieťaťom neba i zeme.
Si láskou, ktorou ukotvuješ hru života vo svojich snoch . 
Miluj. 
S láskou vaše Slnko v Srdci.

...

Viac informácií...

Dátum: 23.3.2018

Kybalion - duchovné zákony univerza

Slnko v Srdci

Sme v období veľkých zmien. Pevný základ, ukotvenie vo vedomí Pravdy hľadáme počas všetkých rozhodnutí... Starý systém a zákony založené ne ilúzii moci a nadradenosti sa rozplývajú a vo svetle vyššej pravdy sa opäť vyjasňujú kontúry zákonov, ktoré sú pevná kostra vo všetkých úrovniach existenie. ...

Viac informácií...

Dátum: 19.3.2015