Semináre Anjelského liečenia .

Slnko v Srdci


Slnko v Srdci vás pozýva na meditačné semináre Anjelskeho liečenie.
Prinášame vám bližšie informácie o seminároch Anjelskeho liečenia.

Archanjeli sú svetelné bytosti , vytvárajúce most medzi božským zdrojom a pozemskou sférou. Prenikajú mnohými úrovňami bytia a pomáhajú nám spájať sa s vyššími úrovňami našej existencie. Sú ako spektrum čistého svetla mnohých odtieňov.
Prichádzajú na naše zavolanie a podľa zákona slobodnej vôle pomáhajú vtedy, keď im otvoríme naše srdcia. Jednotlivé stupne Archanjelskeho liečenia sú vytvorené presne tak ako nás viedli po dvadsať rokov našej služby.
Každý stupeň dokonale zrkadlí určitú časť prejavu nášho života.
Ich pomocou sa stávame celistvými a vedomými vo všetkých prejavoch a oblastiach nášho bytia.
Pri každom stretnutí s Archanjelskymi energiami sa otvárame dotyku svetla v priamom channellingovom meditačnom spojení a po celý čas vysoká vibrácia Archanjelskeho svetla očisťuje, harmonizuje a aktivuje tie oblasti nášho života ktoré potrebujeme.
Spoznávame seba v tom najvyššom svetle, uvedomujeme si svoje dary, zažívame ich silu a dovoľujeme si tvoriť najvyššiu realitu svojho života. Archanjelske energie sú radostné, mocné a prítomné v každom okamihu.
Ich vedenie využívame v praktických výzvach denného života a tým sa stávame vedomým Poslom svetla.
Cez nás sa Archanjelske energie sprítomňujú a vplietajú ako vlákna tvorenia do našej DNA, bunečnej pamäte, liečia všetky naše vzťahy a spájajú nás s našim božským predurčením tu na Matke Zemi.
Tým naša životná energia rastie, zažívame osobný vzostup. Rozpína sa naše vedomie, zjednocujeme sa s kozmickým vedomím, pozemským vedomím a zažívame celú existenciu v sebe. Stávame sa živým vedomým prameňom Bytia. Zažívame Boha v sebe.

Meditačné semináre Anjelskeho liečenia.

Tieto semináre sú zamerané na otvorenie v sebe vnútorného liečiteľa a cez anjelské energie postupne zharmonizovať tie energie ktoré potrebujeme vyliečiť.
Semináre prebiehajú 1x v mesiaci a vždy sú zamerané na iné liečenie.

1. Archanjel MICHAEL - Očistenie energo-informačného poľa.
 - transformácia strach na lásku
 - odvaha ku zmene
 - duchovné prebudenie
 - uvoľnenie a očistenie strachov

 

 

2. Archanjel RAFAEL - Liečenie tela, duše i mysle.
- harmónia, seba liečenie, liečenie na diaľku
- práca s vedomím čakier, zjednocovanie
- energetický systém , čistenie a harmonizácia čakier
- aktivácia zjednotenej cakry
- práca s aurou
- kľúč k pochopeniu a prijatiu svojho tela

- skrytý význam nemocí - uvoľnenie

 

3. Archanjel GABRIEL - Liečenie a harmonizácia  vzájomných vzťahov.
- čistenie rodových a karmických záťaží
- uvoľnenie programov obete a bezmocnosti a sebaobetovania vo vzťahu

- aktivácia radosti cez sebalásku a seba prijatie
- láska v sebe, pochopenie zrkadlenia vzťahov

 

 

Archanjel  CHAMUEL - liečiteľ našich vzťahov na všetkých úrovniach

- naplnenie láskou  cez pochopenie, prijatie a odpustenie
- uvoľnenie karmických sľubov, dohôd, pripútaností vo vzťahoch a otvorenie sa liečivým vzťahom
- stretnutie sa so svojím vnútorným mužom, ženou, dieťaťom
4. Archanjel URIEL - Preduchovnenie hmoty..... práca, peniaze,        dom...
- poznanie zákona príťažlivosti a jeho praktické využitie
  v zhmotnení našich zámerov.
- hojnosť ako súčasť prirodzeného zdravia človeka.

 - realizácia, zámer, túžba, cieľ....naplnenie
 - vytvorenie a zhmotnenie najvyššej predstavy

 

 

5. Archanjel METATRON - Práca s vyššími úrovňami (dimenziami)    Bytia.
 - skúsenosti osobných zasvätení  v dávnych civilizáciách 
 - prepojenie  sa s osobným Avatárom - duchovnými sprievodcami    na ceste k Sebe.
- spojenie sa so svojou najvyššou inkarnáciou svojich darov a skúseností predchádzajúcich vtelení.
- naplnenie a uvedomenie si svojho poslania posla svetla a ko súčasť v planetárnom vzostupe
- poznanie svojich kozmických rodičov a príprava na duchovné prebudenie kozmického vedomia. Dimenzionálna brána - prebudené duchovné srdce.

Všetky semináre sú darom prítomnosti, každý je iný a jedinečný. Sú tvorené energiami každej skupiny. Vytvárame svetelnú rodinu , vzájomne sa dopĺňame, zrkadlíme, spoločne rastieme. Nachádzame vzácne pozemské i galaktické dávne spojenia. Uvedomujeme si zázrak tejto doby vedomého tvorenia Novej doby. 

Spievame, smejeme sa, meditujeme, liečime a tvoríme s láskou.

Tešíme na vás s láskou a Slnkom v Srdci :)

Janka Sofia a Danka

Dátum: 2.9.2016

Komentáre (2):

cmukendes
Ak si to doprajes :) ♥
9.1.2016 14:56:37
Anica
som pripravená :-) bude mi dopriate zúčastniť sa? :-)
29.12.2015 20:58:19