Posolstvo od Archanjela Michaela

Prijala Janka Sofia

Prinášame vám posolstvo od Archanjela Michaela pre prebiehajúcu dobu osobnej i planetárnej premeny. S duality do vedomia Jednoty.
V sobotu 7.3.2015

 Archanjel Michael - pre poslov svetla


 Milované bytosti lásky. Som Archanjel Michael. Som pulzujúcim svetlom vesmírnych sfér. Som odvahou vo vás. Láska, ktorá je Pravdou. Moc, ktorá je svetlom. Som Mečom, ktorý vkladám do rúk každému kto sa rozhodne spoznať svoju Božskú Podstatu. Spoznať PRAVDU, KTOROU JE. Ten meč je mečom rozlišovania medzi jasnosťou srdca a ilúziou mysle. Prvý krok na duchovnej ceste. Odvaha BYŤ SAM SEBOU. Som fialový paprsok svetla ktorý sa vo vás prebúdza vždy keď túžite spoznať kto Ste, keď ste pripravený odhrnúť závoj ilúzie a klamu. Som silou vo vašom vnútri ktorá rozdúchava  mraky bolesti a temnoty, aby slnko jasnosti zasvietilo do vašich životov. Prichádzam aby som vám pomohol opäť sa rozpomenúť na posvätné nástroje transmutácie strachu na lásku. Prevziať  zodpovednosť za svoj život a za všetko čo k vám prichádza. Prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia ..za myšlienky ktoré tvoríte. Táto premena je ten najdôležitejší krok na vašej ceste k sebapoznaniu. Všetko čo je okolo vás cez vaše emócie zrkadlí vás samotných. Vaše vnútorné nastavenie. Preto cesta k osvieteniu, k plnému zjednoteniu s prameňom Božskej sily začína vo vašom vnútri. Začína s uvedomením, si plným prijatím a premenou strachu. Ja som nástroj. Vaše vedomie je klúč. Svetlo a Pravda je cieľ . Je nad dualitou. Je oslobodenie. Vediem vás k oslobodeniu od všetkých foriem mentálnych programov, ktoré vám   nastávajúcej dobe  prebudenej Sily Jednoty už neslúžia. Sú to energo-informačné bloky v rodových či inkarnačných líniách. NIE STE OBETE.  VŠETKO SI TVORÍTE. A je čas urobiť inventúru a vyčistiť záznamy minulosti. Je to zápis vo vašich bunkách a ten sa prejavuje cez pocity v rôznych situáciách v toku života. Pocity sú jazyk vašeho tela, vašej bunečnej pamäti. A to je to na čom záleží najviac. Všímajte si svoje pocity. Pozorujte a dýchajte do zhlukov energii vo vašom tele. Skúmajte kde sú, ako sa prejavujú...pomenujte ich...to je to s čím budeme pracovať pri transformácii rôznych úrovní strachu. Stačí požiadať a otvoriť sa pomoci anjelského svetla. Je čas úprimnosti k sebe. Úprimne priznať čoho ste otrokmi. Akému strachu slúžite a obetujete drahocennú životnú energiu.  Aby ste mohli slúžiť vašim zámerom v súzvuku s vaším poslaním. V tomto prekrásnom a posvätnom čase vašej osobnej i planetárnej premeny. Ste veľmi vzácny  A my, bytosti Svetla, anjelské i Archanjelské légie spolu s Nanebovstúpenými majstrami a Galaktickou radou Svetla vám ďakujeme za vaše svetlo a vašu prácu pre Zem. Sme tu pre vás . Vy ste naše ruky i hlas v dobe kde dualita zostupuje z trónu. Vaše svetlo je rozhodujúce pre písanie nasledujúcich scenárov príbehu Matky Gayi  a jej detí. A ja Archanjel Michael vás povediem k rozpamätaniu sa že ste čisté svetlo a tvorcovia skutočnosti. Nech láska Duše osvetli vaše kroky jasnosťou a čistotou Svetla ktorým STE.      

Dátum: 20.2.2015

Komentáre (1):

Anica
Ďakujem Sofijanka za sprostredkovanie poselstva!
7.3.2015 19:54:29