Archanjeli Novej Doby

Slnko v Srdci

Prvých šesť kľúčových Archanjelov Michael, Rafael, Gabriel, Chamuel, Uriel a Metatron nás sprítomnilo vo vedomom Bytí prijatí hmoty, poznaní svojho poslania , poznaní, že som vedomým tvorcom svojho života a nekonečným božským zdrojom v pozemskej forme. 
Pokiaľ sme vo svojom fyzickom tele, náš rast neustále pokračuje. Otvárame sa a spoznávame nové , rozšírené možnosti života na Zemi.
Archanjeli Novej doby sú tie prúdy vedomia, ktoré nesú esencie špecifických vlastností.
S nimi sme pripravení dokonale nechať rozkvitnúť ducha cez všetky naše prejavy.
Čím sa zjemňuje a zušľachťuje naša energia, tým náš prejav je vyzretejší a zodpovednejší.
Čím sa viac rozpína naše vedomie- tým jasnejšie a intenzívnejšie cítime spojenie s našim stredom . 
Čím sa viac prebúdzame do múdrosti, spoznávame Boha vo všetkom a jasne chápeme súvislosti. Uvedomujeme si, že telo je vzácny chrám a dovoľujeme , aby sa prebudili dary
ktoré nám boli pribalené do vienka na túto vzácnu misiu v tomto živote.
Cítime v sebe pulzovať vesmír i dych Zeme. Sme strážcami brány , keď naša myseľ je v neutralite. A čím táto kozmická energia prenikajúca vedomím Gaii rastie, tým naša výzva udržať myseľ v nesúdení, neutralite je vyššia. Až v tedy sme prestupovým nástrojom prostredníctvom ktorého sa nalaďuje vyššia vibrácia Matky Zeme.
Archanjeli Novej doby sú láskavým milujúcim svetlom , ktoré nás objíme a prevedie postupným procesom vzostupu a aktivácie kódov vedomia ako súčasti prerodu.1.Archanjel Zadkiel 
-vyliečenie karmických zranení doby temna- blokujúcich duchovné dary jasnozrivosti a liečenia
- plná aktivácia šiestej čakry
- prebudenie jasnozrivosti, jasnovidenia, jasnopočutia, jasnopoznania, jasnocítenia
- v súlade s našim Božským plánom a energetickým nastavením.
- povzdvihnutie do vibrácií pochopenia súvislosti . Vo všetkom čo zažívam


2. Archanjel Haniel
-  
vyváženie archetypov šiestich polarít v sebe
- spojenie so silou osvietených skúseností, Lemúrie, Atlantídy,    Egypta
- aktivácia čistoty Kryštálov Vedomia Jednoty v sebe .
- zvýšenie vibrácií pre prirodzenú aktiváciu Merkaby - svetelného
  tela.3. Archanjel Jofiel
spojenie so svojim najvyšším Ja
- radosť, vnútorné osvietenie
- spojenie sa so svojím vnútorným dieťaťom s radostným tvorením
- aktivácia 12 - vláknovej DNA

Počas všetkým meditácii, vstúpime do kryštálového chrámu ALTEA, ktorý je našou základňou spojenia s našou Svetelnou rodinou. Poznáme ho z čias Lemúrie, Atlantídy.
Z čias  kde sme žili a tvorili v plnom spojení s Božským zdrojom v sebe v svojej 12 - vláknovej DNA.  Je nám domovským bezpečím pri spájaní sa s našou kozmickou rodinou svetla. 

Táto doba opäť otvára brány multidimenzionality. Naše svetlo, vibrácia nášho Bytia dozrela , aby sme opäť rozšírili vedomie a ponorili sa do jednotného a nekonečne milujúceho zdroja našich osvietených skúseností a dovolili si žiť jednoducho, radostne, tvorivo a v plnom zdraví.

Ďakujeme s láskou všetkým svetelným bytostiam, Anjelom, Archanjelom, Nanebovstúpeným majstrom, Kozmickým majstrom za všetky zázraky, ktorými spoznávame, že sme súčasťou milujúceho vesmíru.

Ďakujeme , že cez najobyčajnejšie okamihy sa nám pripomínajú cez naše živé pocity a vedenie, že nikdy nie sme sami , že vždy sú pri nás , v nás a cez nás spoločne tvoríme to
čo tu doteraz ešte nikdy nebolo.

Ďakujeme , že cez tento vzácny dar ktorým je Slnko v Srdci môžeme niesť toto jednotné svetlo lásky , čistotu vo všetkých formách života.

Ďakujeme, že všetci spoločne LÁSKOU TVORÍME SVET :)

Slnko v Srdci :)

Dátum: 2.9.2016

Komentáre (0):