Horúce novinky
Svetlo prítomnosti
Z prameňa Hviezdy, Čísla Pokoj Mysle Láska Duše Zdravie Tela

Festival zdravia

                                                    CHIROMANTIA

 

                              Ľudská dlaň je paralelou vesmíru,

                                             vesmír je paralelou človeka,

                                             človek je vesmír...

                                                                              Kuo Lin-Cung

 

Chiromantia je umenie čítať z dlaní, či predpovedať budúcnosť z rúk človeka. Umenie vidieť v rukách posolstvá, ktoré sú súčasťou cesty človeka k jeho jedinečnému poslaniu, i súčasťou jedného celku – Univerza...

Presný pôvod chiromantie nie je známy, predpokladá sa, že vznikla zhruba pred 3000 rokmi a bola využívaná v mnohých kútoch sveta, na lekárske, diagnostické i veštecké účely. Čínska chiromantia má svoje korene v teórii jin a jang, v teórii piatich viet a teórii 8 trigramov knihy I-Jing (Knihy premien). Používali ju tiež indickí budhistickí mnísi, ktorí ju rozšírili do Japonska a na Tchaj-wan a ďalej tajomstvá čítania z rúk predávali prostredníctvom tantrickej sekty Šigon. Každopádne chiromantia nebola využívaná len východnými kultúrami. Zmienky o nej pochádzajú z Babylonie, Egypta i rôznych kútov Európy. Veľký podiel na jej šírení mali Cigáni, avšak predávaná z generácie na generáciu stratila svoj pôvodný význam a tak sa tieto výklady stali skôr kolotočovou atrakciou a veľmi ublížili pôvodnému posolstvu, ukrytému v dlaniach každého človeka. Chiromantia zahalená tajomstvom zaujala pozornosť mnohých známych lekárov, učencov i filozofov, ako Hippokrates, Aristoteles, Platón, či C. G. Jung. V 20.storočí sa k záujemcom o chiromantiu pridali i anatomici, genetici, antropológovia, biológovia a dokonca policajti, ktorí prostredníctvom dermatoglyfiky (odtlačkov prstov) odhaľujú zločincov.

Napriek všetkému, v čom sa dá využiť a koľko odpovedí nám dokáže poskytnúť, nedosiahla chiromantia nikdy takú pozornosť, akú by si zaslúžila. Má totiž viacero úskalí, ktorými sa človek musí prehrýzť, kým dokáže spojiť a zmysluplne vyložiť odpovede, ktoré sa v rukách skrývajú. Nie nadarmo sa v Biblii píše: ,,Boh na ruku každého pozemského človeka kladie pečať, aby každý smrteľník spoznal jeho dielo...“ (Kniha Jóbova 37,7)

 

                                          Ruka – naša individualita

 

Ruka je súčasť človeka a jeho jedinečnosti, odhaľuje nám ľudskú individualitu a neopakovateľné posolstvo každého jedinca. Je našim predĺženým mozgom i aktívnym tvoriteľom, najdokonalejším ľudským nástrojom lásky, liečenia, opory, alebo naopak – možným nástrojom skazy...

Niet na svete dvoch rúk, ktoré by boli rovnaké, tak ako niet dvoch navlas rovnakých ľudí. Ako sa chováme, čo všetko prežívame navonok aj v našom vnútri, to všetko sa nám do dlaní zapisuje ako do kroniky. Ruka je výrazom konkrétneho človeka a jeho prístupu k životu, je mapou cesty po ktorej kráča aj zoznamom prekážok, s ktorými sa stretáva. Neexistuje ideálna ruka, ani ruka dobrá, alebo zlá. Každá dlaň, ktorá sa mi otvára pred očami je v tej chvíli tá najkrajšia, pretože je najkrajšia akou v tej chvíli dokáže byť. Každý človek  žije najlepšie ako vie a ja sa len snažím pochopiť, v čom jeho šťastie spočíva...Žiaden chiromant by nemal byť sudcom, ale pozorovateľom a radcom. Nijaké znamenie na dlani nie je definitívne, záleží na každom z nás, ako sa postavíme k problémom a akú cestu si vyberieme k cieľu...

 

 

 

                                   

                                                    Pravá verzus ľavá

 

Pri čítaní z rúk si predovšetkým všímame, ktorá ruka je dominantná. U pravákov je to pravá ruka, u ľavákov zas ľavá, mierny problém nastáva u ľudí ,,obojrukých“, no aj to sa dá zistiť. Dominantná ruka je vhodnejšia na rýchle čítanie, pri podrobnejšom výklade skúmame ruky obe. Dominantná ruka je obrazom toho, ako sa chováme, ako nás vníma naše okolie a ako sa aktívne realizujeme vo svete. Nesmieme zabudnúť, že nie všetko človek ukazuje navonok a práve subdominantná ruka nám viac napovie o tom, čo človek prežíva vo vnútri, aké má nadania, čo si priniesol z minulých životov, jeho potenciál i skryté myšlienky.

Rozdiel medzi rukami si všimnete u každého človeka, u niekoho takmer nie je vidieť, u iného je naopak obrovský, dokonca som sa stretla s rukami tak rozdielnymi v počte, smerovaní čiar i vo veľkosti samotných rúk, akoby patrili dvom cudzím osobám. A o to práve ide. Priveľký rozdiel ma vždy upozorní, že človek buď nevyužíva svoj talent a robí čosi úplne iné, než by chcel a mal robiť, alebo sa navonok tak silno maskuje pred svetom, že sa v jeho vnútri ukrýva ktosi úplne iný.

 

                               Čo všetko si všímať pri čítaní z rúk

 

Ruka človeka je komplexným súborom istých znakov a tvarov, ktoré si musíme všímať ako celok. Mnoho ľudí si myslí, že pri chiromantii pozorujem iba čiary v dlani, no opak je pravda.

Veľkosť ruky vyjadruje materiálne a energetické sily človeka.

Držanie rúk a ich postoj a teplota hovorí o vnútornej psychike i momentálnom duševnom

         rozpoložení.

Typ ruky podľa astrologických živlov vyjadruje podstatu povahy človeka, jeho motiváciu     

         a postoj k životu.

Tvar ruky prezrádza, ako sa chováme ku svetu.

Pahorky sú zásobárňami našich energií a vnútorných síl.

Prsty, ich veľkosť a ukončenie sú zrkadlom našej povahy a záujmov. Ako vyzerajú, tak

         hráme na klavíri života.

Kĺby hovoria o postoji k problémom a schopnosti analýzy.

Nechty sú naše obranné štíty, signalizujú mieru vitality a odhaľujú určité chorobné procesy

         v organizme.

Čiary sú rieky, v ktorých prúdi naša životná sila, sú cestami duše človeka, ukazujú ako

         žijeme a prežívame život.

Papilárne vzory a odtlačky sú meradlom schopnosti ľudského vnímania a citového

         prežívania.

Šťastné znamenia a geometrické útvary sú znakmi našich talentov a darov z Univerza a

         pomocníkmi v časoch krízy, či choroby.

 

 

Toto sú všeobecné a základné informácie o chiromantii, o jej podstate a poslaní. Štúdium venované posolstvu rúk je náročné na čas a trpezlivosť, ale chiromantia vám otvorí nové obzory a ukáže súvislosti, ktoré ste si predtým nevšímali. Pretože proces čítania z rúk by nemal byť len mechanickým reprodukovaním naučených vedomostí, nemali by sme sa do ruky iba dívať, ale precítiť ju ako súčasť jedinečného človeka a jeho virtuálnej reality...

Prajem vám nádhernú cestu chiromantiou, ktorá vám prinesie POCHOPENIE...

A srdce vždy otvorené a plné lásky k ostatným ľuďom....

 

 

                                                                                                            Marcela Hofrejová

W3C XHTML 1.0 Strict!

© 2014  Dana Babková, R.Viesta 32, Martin • All rights reserved
IČO: 37759264 • Prevádzka: Slnko v srdci, R.Viesta 32, Martin